Υπηρεσίες Γεωλογίας & Περιβάλλοντος  
 
Α ρ χ ι κ ή

 

Εκπόνηση μελετών, αδειοδοτήσεις και παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Τεχνικής Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας και Περιβάλλοντος, για έργα Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

 
 

Γεωσχεδιασμός ΙΚΕ

Ρήγα Φεραίου 73, 17563 - Π. Φάληρο, Αθήνα