Υπηρεσίες Γεωλογίας & Περιβάλλοντος  
 
Π ρ ο φ ί λ

 

Η πλήρης ονομασία της εταιρείας είναι : ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΚΕ – ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής είναι ο Γεωλόγος Ιωάννης Λιαλιάρης , γεννημένος στην Αθήνα το 1973. Το 1994, αποφοίτησε από το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποκτώντας Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών το έτος 1996. Τα κύρια αντικείμενα σπουδών (εξειδίκευση) αφορούν σε Τεχνική Γεωλογία και Υδρογεωλογία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων καθώς και σε θέματα Γεωπεριβάλλοντος.

Το 1999 ίδρυσε το προσωπικό του μελετητικό γραφείο, το οποίο διατηρεί έως και σήμερα δραστηριοποιούμενος στην εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών για έργα του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Είναι, ο ίδιος, κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 20 (γεωλογικών μελετών), 21 (γεωτεχνικών μελετών) και 27 (περιβαλλοντικών μελετών), τάξης Γ΄, Α΄ και Β΄ αντίστοιχα.

Η εταιρία διαθέτει δίκτυο μόνιμων συνεργατών (Γεωλόγων, Περιβαλλοντολόγων και Μηχανικών), το γραφείο παρέχει τη «δυναμική» ενός ολοκληρωμένου μελετητικού σχήματος με Τεχνική Υποστήριξη και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε δραστηριότητες και έργα Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το εταιρικό μελετητικό πτυχίο καλύπτει τις κατηγορίες 20 (Γεωλογικών μελετών), 21 (Γεωτεχνικών μελετών) και 27 (Περιβαλλοντικών μελετών) με Α.Μ.914..

 

 
 

Γεωσχεδιασμός ΙΚΕ

Ρήγα Φεραίου 73, 17563 - Π. Φάληρο, Αθήνα